Logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรกรแม่ฮ่องสอนมีเฮ! เมื่อประมาณวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565    235

เปิดรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออก ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท ผนึกกำลัง จำกัด ได้...อ่านต่อได้ที่ฉบับเต็ม

#ส่งมอบโคให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อประมาณวันที่ 30 มกราคม 2565    301

บริษัท ผนึกกำลัง จำกัด ได้เริ่มทยอยส่งมอบโคให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออก เกษตร...อ่านต่อได้ที่ฉบับเต็ม

#โคต้นน้ำ#เปิดรับเกษตรกรสนใจจำหน่ายโคต้นน้ำให้กับบริษัทฯสืบเนื่องจาก บริษัท ผนึกกำลัง จำกัด ได้เปิดรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสร...อ่านต่อได้ที่ฉบับเต็ม

ข่าวดี สำหรับชาวเชียงรายและพะเยา เมื่อประมาณวันที่ 20 มกราคม 2565    224

ลงนามในสัญญาวันนี้ รับโครงการฝากเกษตรกรเลี้ยงทันที 1 ตัว (10+1)เปิดรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออก...อ่านต่อได้ที่ฉบับเต็ม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายสันติ เถรนิยม (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม) นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร (อดีตน...อ่านต่อได้ที่ฉบับเต็ม

3 กลุ่มเกษตรกร + 1 วิสาหกิจชุมชน ที่สมัครที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้กลุ่มที่ 1 เกตรกรที่มีความพร้อมใช้ทุนส่วนตัว สามารถทำสัญญาเข้าร่วม...อ่านต่อได้ที่ฉบับเต็ม

2 ช่องทางในการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อประมาณวันที่ 17 มกราคม 2565    230

ช่องทางที่ 1 ใช้โคและหญ้าของบริษัท ทำสัญญาซื้อ-ขาย ประกันราคารายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ- รับโคเนื้อน้ำหนัก 220 – 250 กิโลกรัม รา...อ่านต่อได้ที่ฉบับเต็ม

#รับสมัครตัวแทนจังหวัด #ปลูกหญ้าจวิ้นเฉ่า #เปิดรับตัวแทนจังหวัด#โครงการปศุสัตว์ครบวงจร จากการเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงก...อ่านต่อได้ที่ฉบับเต็ม