Logo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เยี่ยมชมโครงการปศุสัตว์ครบวงจรและทำสัญญาเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออก 5+1
เมื่อประมาณวันที่ 19 มกราคม 2565


        

                      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายสันติ  เถรนิยม (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม) นายสุรินทร์   เขื่อนเพชร  (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแล) และนายประสิทธิ์  แซ่มือ  (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพู) ได้เข้าศึกษาดูงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจและดูกระบวนการปลูก การตัดและการบรรจุภัณฑ์เป็นก้อนอาหารหยาบ พร้อมกันนี้ได้ลงนามทำสัญญาเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออก เป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project)จำนวนคนละ 5 ตัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯและพร้อมกับเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร บริษัทฯได้สนับสนุนโคเนื้อให้อีกท่านละ จำนวน 1 ตัว พร้อมหญ้าที่ใช้ในการเลี้ยกอีกจำนวน 6 ตัน เปรียบได่กับโครงการฝากเลี้ยง เมื่อถึงเวลาขายคืนบริษัทฯ จะรับซื้อในราคาประกันไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 100 บาท โดยหักต้นทุนของโคเนื้อและหญ้าออก และเกษตรกรรับส่วนต่างของราคาขายโคเนื้อ ซึ่งจะทำเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
                      ในส่วนของโครงการฝากเลี้ยง เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ตัว และบริษัทฯฝากเกษตรกรเลี้ยง 1 ตัวนั้น หมดลงแล้ว เกษตรกรที่จะลงนามในสัญญาต่อไปจะเป็น เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ตัว และบริษัทฯฝากเกษตรกรเลี้ยง 1 ตัว (10+1) เกษตรกรท่านไหนสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกล่องข้อความ หรือ โทร. 065-0096525 , 099-2682679

#thaicows #Juncao #ปศุสัตว์ครบวงจร