Logo

THAICOWS.COM : ตลาดซื้อขายโคออนไลน์

อนาคตพ่อพันธุ์ชาโรเล่ย์ สวยงามทุกสัดส่วน ราคาจับต้องได้ เมื่อประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565    281     ชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ
55,000 บาท
ราคาโดยประมาณการ
520 กิโลกรัม
น้ำหนัก
ตัวผู้
เพศ
2 ปี
อายุ

หาบ้านใหม่ อนาคต พ่อพันธุ์ เมื่อประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565    169     ชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ
60,000 บาท
ราคาโดยประมาณการ
550 กิโลกรัม
น้ำหนัก
ตัวผู้
เพศ
2 ปี
อายุ

พ่อพันธุ์สวย ราคางาม สีสันสะดุดตา เมื่อประมาณวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565    196     ชิสณุพงศ์ พงศ์สินโชติ
72,000 บาท
ราคาโดยประมาณการ
590 กิโลกรัม
น้ำหนัก
ตัวผู้
เพศ
1 ปี
อายุ